Artikels kunnen teruggestuurd worden binnen de 14 dagen na levering van het product. Deze dienen per koerier terug gestuurd te worden naar Joyvit.eu nadat er een mailtje is verstuurd naar customerservice@joyvit.eu om de omruiling aan te kondigen.

De rechtstreekse kosten voor het terugzenden naar joyvit.eu door de consument vallen volledig ten laste van de consument, tenzij de consument kan aantonen dat het geleverde product niet in overeenstemming zou zijn met de beschrijving van het aanbod.

Retouradres: HWB International, Vlamingstraat 4, BE-8560 Wevelgem – BELGIUM

Verkeerd bestelde goederen kunnen op kosten van de koper teruggestuurd worden, enkel als product in originele en onbeschadigde verpakking zit.

Alle goederen genieten van een 2-jaars garantie, bij sommige producten kan dit meer zijn maar dit wordt vermeld op de factuur.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
– goederen die volgens de wensen van de consument vervaardigd werden of voor hem werden gepersonaliseerd
– verkeerd gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
– artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd

Alle annuleringen dienen schriftelijk via mail, customerservice@joyvit.eu, kenbaar te worden gemaakt. U dient in uw schriftelijke annulering in ieder geval uw volledige naam, factuur- en/of ordernummer en bankrekeningnummer te vermelden. Artikelen die speciaal op bestelling zijn gemaakt kunnen niet geannuleerd worden.

Wilt u het bestelde terugsturen? Neem even contact met ons op. 
Download het officiële modelformulier voor retouren.